Tagasi üles

MÜÜJATELE

Soodushind.ee on kuluefektiivne müügi- ja turunduskanal Teie ettevõttele. Meie eesmärk on rõhuda Teie toote või teenuse suurele allahindlusele ning seeläbi turundada Teie ettevõtet ja kasvatada klientide hulka.

Tegutseme tulemustele orienteeritult, mistõttu turundame ühes ööpäevas Teie pakkumist kõikides Soodushind.ee kanalites. Soodushind.ee kasutab Teie toodete või teenuste turundamiseks efektiivset sotsiaalmeediat, partnerportaale ja suure külastatavusega Soodushind.ee kodulehte.

Samuti omame põhjalikku andmebaasi inimestest ja nende huvigruppidest, teavitamaks neid esmajärjekorras e-maili vahendusel Teie suurepärasest pakkumisest.

Kuna 
Soodushind.ee on tulemustele orienteeritud, siis tasustamine turundusteenuste eest toimub üksnes toimunud tehingute pealt. Oleme oma töös sedavõrd kindlad, et kui Soodushind.ee ei loo Teile kliendisuhteid, siis ei toimu ka teenuse eest tasustamist - sellisel juhul olete saanud 24 h tasuta reklaami.

Reserveerige oma kampaania juba täna, saates kirja meie projektijuhile info@soodushind.ee.
Ole kursis uute pakkumistega!
Liitu

Uued pakkumised:

-25%
Auto käsipesu A&D Detailing pesulas
22.5
Ostetud: 11/0
Saada sõbrale